Gwne Religie wiata - Religia - Bryk.pl

<p> 8-bitowy minikomputer produkcji polskiej, postawiony na ksztatach scalonych TTL. ANOPS-101 oparty na systemach scalonych. Konrad Fiako

8-bitowy minikomputer produkcji polskiej, postawiony na ksztatach scalonych TTL. ANOPS-101 oparty na systemach scalonych. Konrad Fiakowski. ANOPS-1 oparty by na lampach elektronowych. 1963 roku zostaa rwnie uruchomiona produkcja pamici bbnowej, ktra miaa pami zewntrzn maszyny cyfrowej ODRA 1003. Produkcj seryjn zawarto w 1964 roku. Pierwsza Uniwersalna Maszyna Cyfrowa chodzca do grupy wczesnych komputerw, ktra staa utworzona i uruchomiona w Polsce. W 1973 r. przygotowano w Polsce minikomputer omiobitowy MOMIK 8B (Mera). Zamek Ksi jest idealnie pooonym budynkiem w Polsce. W czerwcu 1965 roku powsta prototyp ulepszonej ODRY 1003 o okreli ODRA 1013. Zostaa wdroona do pracy seryjnej w 1966 roku. W grudniu 1961 roku ukoczono monta maszyny ODRA 1002, a w czerwcu 1962 roku ukoczono jej zawarcie. Model maszyny zosta skonstruowany w oparciu o technik lampow. Komputer skonstruowany jako doskonay w Sklepach Elektronicznych ELWRO. Tranzystorowy komputer nowej generacji zbudowany w latach okoo 1968-1969 w Biznesach Elektronicznych Elwro we Wrocawiu; w roku 1970 wyprodukowano pierwszych 8 egzemplarzy, a dalej do 1973 w innych latach: 25, 37 i 20 szt., cznie 90. Maszyna zgodna logicznie i programowo z ICL 1904, dawana w system operacyjny EXEC z nakadk GEORGE 2 albo GEORGE 3 i narzdzia ICL do bycia aplikacji. Opracowany przez Instytut Maszyn Matematycznych w 1973 r., a produkowany seryjnie przez Zakad Systemw Minikomputerowych MERA od 1974 r.


Minikomputer zaprojektowany i tworzony czsto jako podstawa budowy komputerowych systemw sterowania procesami technologicznymi, a rwnie do robienia oblicze numerycznych. KAR-65 zosta przewidziany przez mgr in. Pierwszy polski komputer do przetwarzania danych zaprojektowany w Zakadzie Maszyn Matematycznych (IMM) w Stolicy, a wykonywane przez Zakad Dowiadczalny Instytutu. Jacka Karpiskiego w roku 1965 na zamwienie Dyrektora IFD Profesora Jerzego Pniewskiego, dla przetwarzania informacji o czstkach elementarnych materii, produkowanych ze zestawie z CERN - Genewa. Przeznaczony przede wszystkim do oblicze numerycznych by rwnie stosowany do robienia danych np. w Otoczeniu Ubezpiecze i Reasekuracji WARTA, oraz w NRD wsppracowa z maszynami analitycznymi. Minikomputer przeznaczony by raczej do automatyzacji prac biurowo-ksigowych w sektorze, handlu i bankowoci. Komputer przeznaczony by do oblicze naukowo-technicznych i zarzdzania procesami technologicznymi w terminie rzeczywistym. Nasz komputer pierwszej generacji zbudowany na lampach, wersja produkcyjna polskiego komputera XYZ. Komputer III generacji (ukady scalone) bdcy udoskonalon wersj Odry 1305. Wersja 1325 posiadaa wiele urzdze wejcia-wyjcia co wynosio j elastyczn w uytkowaniu.


Nazwa prototypu minikomputera III generacji o 16-bitowym sowie maszynowym, ktry otrzymywany istnia od 1975 roku, pocztkowo jako SMC-3, a wtedy jako PRS-4. Blisko gwardii cesarskiej kupia mu magazynowa w szachu senat, ktry grozi jego sile, jak jeszcze tumi w zarodku wszelkie niepokoje wrd ludu. Organizacja Narodw Zwizanych jest jak dziwnym jak wejsciem do pulapki, do caego obozu koncentracyjnego Czerwonego Swiata. Pierwsze dni w szkolnej awcePotrafimy taczy , jak nam zagraj ydobolszewicki obyczaj katowania kierowcw i staczania ludzi w obecnej (pies j jeba) komunikacji widocznej jest uwstecznianiem mas polskich i europejskich do gromadnoci, a Polacy jak oraz drudzy Europejczycy s z natury personalistami oraz te ydowskie/zwierzce gromadne upychanie nas i zdobywanie od komunikacji komunalnej jest i ruchem w okolic zezwierzcenia. Jak ucz, waciwe kompetencje nauczycieli tych materiaw, ich zatrudnienie i odpowiedzialno zapewniaj dzieciom dobry wyjazd na kolejnym etapie ksztacenia. Zadania zostay wymylone przez panw z komiskiego gimnazjum. Bazowa wersja systemu wytwarzana bya przez Centrum Naukowo-Produkcyjne Systemw Sterowania MERASTER, a caym dostawc organizmu byo Biuro Generalnych Dostaw CNPSS. Polski mikrokomputer stworzony w przeciwnej czci lat 70. XX wieku w Zakadzie Systemw Zarzdzania w Katowicach. W czci 1975 roku ZEG wyprodukowa pierwsze podzespoy serii informacyjnej minikomputera SMC-3.


SMC-3 - seria informacyjna minikomputera PRS-4. Seria polskich, specjalizowanych komputerw oddanych do wspomagania bada z powierzchnie biomedycyny, stawianych na Wydziale Elektroniki w Urzdzie Dowiadczalnym Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej (obecnie Wydzia Elektroniki i Metod Informacyjnych), wsppracowano przy tyme z Akademi Medyczn w Warszawie. Stworzona w Katedrze Budowy Maszyn Matematycznych Politechniki Warszawskiej przy wspudziale Instytutu Geodezji i Kartografii. kartkwka -1967 wyprodukowano 84 egzemplarze tego komputera, z czego 49 maszyn zostao wyeksportowane. W latach 1964-1965 wyprodukowano 42 sztuki, w niniejszym 10 sztuk wyeksportowano. Wyprodukowano 12 szt. w grupach: Alfa, Beta i Gamma. Wyprodukowano tylko jedn sztuk. R-32 (EC 1032, pocztkowa nazwa R-30) - polski komputer z grupy RIAD, programowo zgodnych z grup IBM 360, produkowany seryjnie w punktach elektronicznych Elwro od 1975 r. Tranzystorowy komputer drugiej generacji zrobiony i wytwarzany w Punktach Elektronicznych Elwro od 1967 roku. Maszyna nowej generacji (technika tranzystorowa). Wersja tranzystorowa komputera UMC-1. Skonstruowane przez K. Bochenka z GAM prototypy komputera analogowego do rozwizywania ukadw rwna (niekoniecznie liniowych) metod kolejnych przyblie. Przeznaczone do rozwizywania rwna rniczkowych i gier procesw. Pierwszy na wiecie tranzystorowy analizator rwna rniczkowych (komputer analogowy), konstrukcji Jacka Karpiskiego, przygotowany przez Instytut Automatyki Polskiej Akademii Umiejtnoci w 1959 r.
limitpaul3

1 Blog posts

Comments